VĨNH LỢI GIAO CÂY CHỐNG KẼM VÀ GIẰNG CHÉO CHO CTY XD BÀN THẠCH

Dan_GiaoIMAG2209

Sau khi kí hợp đồng với XD Bàn Thạch trong việc hợp tác cung cấp cây chống kẽm và giàn giáo trị giá gần 1 tỷ đồng. Sau đợt 1 cung cấp hơn 1000 cây chống để kịp tiến độ công trình; ban quản lý công trình tỏ ra rất hài lòng với chất lượng và tiến độ thiết bị do Vĩnh Lợi cung cấp. Trong đợt giao hàng cuối cùng cho hợp đồng này, 18/11/2015, tại xưởng sản xuất Vĩnh Lợi xe vận … [Read more...]