TÂN NIÊN 2014 DÀN GIÁO VĨNH LỢI – ĐƠN HÀNG CÂY CHỐNG ĐẦU NĂM

cây chống, cột chống, dàn giáo vĩnh lợi

> Lễ tổng kết cuối năm Cty Cp Thép Vĩnh Lợi > Dàn Giáo Vĩnh Lợi giao hàng cho Formosa Hà Tĩnh Nhân dịp Tân Niên 2014 cây chống cho Công ty Posco tại dự án Formosa Hà Tĩnh, một chuyến hàng cây chống đã được giao ngay trong ngày. Chuyến hàng hàng trăm cây chống trong ngày đầu năm là một khởi đầu thuận lợi cho Dàn Giáo Vĩnh Lợi. Mang lại động lực, sự phấn chấn tinh thần cho nhân viên … [Read more...]