Có bao nhiêu loại dàn giáo thi công ?

Một số loại cột giáo đơn

Theo phương pháp thi công và giải pháp kết cấu, dàn giáo chống đỡ ván khuôn bao gồm các loại : giáo chống, dầm đỡ, giá đỡ công xôn, giáo di chuyển ngang, giáo kiểu giàn... GIÁO CHỐNG Giáo chống theo phương đứng bao gồm các cột đơn, liên kết với nhau bằng giằng, tạo thành hệ thống ổn định vững chắc, hoặc tồ hợp từ các thành đơn tạo thành trụ giáo độc lập (giáo chuồng) để đỡ … [Read more...]

CỘT CHỐNG, CÂY CHỐNG, CÂY CHỐNG ĐƠN, GIÁO CHỐNG, CỘT GIÁO ĐƠN (PHẦN 2)

cột chống, cây chống, giáo chống, cây chống đơn, cột chống đơn, cột giáo đơn

Trong thi công bêtông toàn khối, cột chống cần phải được ổn định, gọn, nhẹ, dễ thi công và tháo lắp. Cột chống phải sử dụng được nhiều lần, chiều cao cột chống có thể tăng giảm dễ dàng, phải đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công. Cột chống đơn bình thường gồm có 3 bộ phận chính : chân, thân cột và đầu cột chống. Đầu cây chống : là bộ phận nhận lực từ … [Read more...]

CỘT CHỐNG, CÂY CHỐNG, CÂY CHỐNG ĐƠN, GIÁO CHỐNG, CỘT GIÁO ĐƠN (PHẦN 1)

cây chống, cột chống, giáo chống, cây chống đơn, cột chống đơn, cột giáo đơn

Trong công tác xây dựng, cây chống đảm bảo cho ván khuôn ở một độ cao nhất định theo yêu cầu, các cây chống liên kết với nhau bằng giằng, tạo thành hệ thống ổn định vững chắc, hoặc tổ hợp bằng các cột đơn chống đỡ theo phương đứng để đỡ ván khuôn. Cột chống đơn hay còn gọi là cột chống, cây chống, cây chống đơn, giáo chống, cột giáo đơn v.v.. Gồm có 5 kích cỡ … [Read more...]