Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 10)

xây dựng, dàn giáo

> Sự phối hợp các công trường xây dựng > Bố trí các thiết bị xây dựng chính > Dàn giáo nêm - Dàn giáo Vietform KHAI THÁC CÁC KẾT QUẢ KIỂM TRA 1. Những nét chung Vấn đề này rất rộng. Ở đây ta chỉ đề cập trong phạm vi công trường xây dựng. Việc kiểm tra của công trường xây dựng là để cung cấp cho ta các yếu tố so sánh giữa thực tế các kết quả nhận được với các dự … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 9)

xây dựng, dàn giáo, gian giao, dàn giáo, dan giao

> Sự phối hợp các công trường xây dựng > Bố trí các thiết bị xây dựng chính > Bố trí chung mặt bằng công trường xây dựng KIỂM TRA ĐƯỢC THỰC HIỆN DO CÁC CƠ QUAN KHÁC 1. Chúng ta có thể phân tách ra: - Các cuộc kiểm tra thực hiện bởi các ban quản lý nhà ở, các dịch vụ đô thị và họ sẽ cần hai tài liệu cơ bản: - Giấy phép xây dựng, một số trường hợp đặc biệt … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 8)

xây dựng, dàn giáo, giàn giáo, dan giao, gian giao

> Sự phối hợp các công trường xây dựng > Dàn giáo thi công > Cầu thang dàn giáo, thang leo giàn giáo CÁC KIỂM TRA THỰC HIỆN DO KHÁCH HÀNG 1. Những mục tiêu Chủ công trình xây dựng, trên thực tế là người chỉ huy và phối hợp các công việc, thực hiện kiểm tra thường xuyên thông qua các người ủy nhiệm của mình như kiến trúc sư, nhân viên liên lạc, giám sát công việc, nhân viên … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 7)

Xây dựng, dàn giáo

> Sự phối hợp các công trường xây dựng > Cốp pha > Sự hình thành và phát triển của giàn giáo xây dựng CÁC LOẠI KIỂM TRA KHÁC Kiểm tra chất lượng công tác đã thi công. Kiểm tra này là cần thiết vì những lý do sau: - Báo cáo tình hình hàng tháng vể các công việc hoặc lập các đơn hàng cho bên thứ ba. - Tính hiệu quả và tiền thưởng thường kỳ; - Tính thời gian quá … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 6)

xây dựng, dàn giáo, dan giao, giàn giáo, gian giao

KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 1.Báo cáo thường ngày là nhật ký về các hoạt động của công trường xây dựng Nó đóng vai trò về nhiều mặt, quản lý khai thác trong quá trình thi công. Cụ thể là: Cung cấp một bản tường thuật hàng ngày trung thực về đời sống của công trường có liên quan đến: - Các sự kiện chính của ngày: các sự việc xảy ra, các khó khăn … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 5)

Dàn Giáo Vĩnh Lợi

> Sự phối hợp các công trường xây dựng > Bố trí các thiết bị xây dựng chính > Chất lượng dàn giáo - Vấn đề bạn cần quan tâm KIỂM TRA VỀ VẬT LIỆU 4. Các phiếu cung ứng và kiểm tra khi nhập kho - Phiếu cung ứng Phiếu này lập nên bởi nhà cung cấp ghi tình trạng tự nhiên và số lượng vật liệu hoặc sản phẩm cung cấp cho công trường xây dựng; nó có thể đối chiếu với … [Read more...]

Cầu thang dàn giáo, thang leo dàn giáo

Cầu thang dàn giáo, thang leo dàn giáo

CẦU THANG DÀN GIÁO, THANG LEO DÀN GIÁO Chức năng cầu thang dàn giáo hay còn gọi thang leo dàn giáo là để giúp công nhân có thể di chuyển dễ dàng đến vị trí cần thi công, ngoài ra công nhân còn có thể chuyển các vật dụng sử dụng cho công tác thi công của mình một cách an toàn và nhanh chóng nhất. Cầu thang dàn giáo được Dàn giáo Vĩnh Lợi sản xuất với nhiều kích cỡ, hình dạng khác nhau … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 4)

xây dựng, dàn giáo, dan giao, giàn giáo, gian giao

> Sự phối hợp các công trường xây dựng > Bố trí các thiết bị xây dựng chính > Dàn giáo nêm - Dàn giáo Vietform KIỂM TRA VỀ VẬT LIỆU 1. Mục đích Thi công công trình xây dựng cần phải sử dụng các vật liệu, bán thành phẩm, và nhiều loại vật tư khác. Phải tiến hành kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng, xuất xứ, để ngăn ngừa thất thoát, lãng phí, mất cấp. Khi chuẩn bị công … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 3)

Dàn Giáo Vĩnh Lợi

> Sự phối hợp công trường xây dựng > Bố trí các thiết bị xây dựng chính > Dàn giáo nêm - Dàn giáo Vietform KIỂM TRA NHÂN CÔNG 5. Phiếu công việc Việc lập phiếu công việc là rất thực tế và nhất là khi các đội sản xuất của công trường xây dựng ổn định, chức năng rõ ràng, cơ cấu quyết định đúng và khả năng làm việc liên tục. Chẳng hạn như đội đổ bêtông phải … [Read more...]

Dàn giáo Vĩnh Lợi cung cấp dàn giáo ống kẽm cho dự án First Home Thạnh Lộc

Lễ khởi công chung cư First Home Thạnh Lộc

> Dàn giáo Vĩnh Lợi cung cấp giàn giáo, cốp pha cho Công ty XD Gia Phú > Dàn giáo Vĩnh Lợi giao giàn giáo cho Công ty XD Phú Long - Phú Quốc > Dàn giáo Vĩnh Lợi cung cấp cốp pha cho Công ty XD Thành Tâm Dàn Giáo Vĩnh Lợi rất vinh dự được hợp tác cùng nhà thầu thi công Hàn Quốc trong gói cung cấp giàn giáo, thiết bị xây dựng cho FirstHome trong quá trình thi công. Ngày 29/11/2013, Dự án First Home … [Read more...]