CỘT CHỐNG, CÂY CHỐNG, CÂY CHỐNG ĐƠN, GIÁO CHỐNG, CỘT GIÁO ĐƠN (PHẦN 2)

cột chống, cây chống, giáo chống, cây chống đơn, cột chống đơn, cột giáo đơn

Trong thi công bêtông toàn khối, cột chống cần phải được ổn định, gọn, nhẹ, dễ thi công và tháo lắp. Cột chống phải sử dụng được nhiều lần, chiều cao cột chống có thể tăng giảm dễ dàng, phải đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công. Cột chống đơn bình thường gồm có 3 bộ phận chính : chân, thân cột và đầu cột chống. Đầu cây chống : là bộ phận nhận lực từ … [Read more...]