dàn giáo vĩnh lợi cung cấp cốp pha panel ván phủ phim cho dự án formosa hà tĩnh

> Cốp Pha ( ván khuôn ) > Cốp pha cột, Cốp pha Panel ván phủ phim Các công ty thầu xây dựng đã và đang được Vĩnh Lợi cung cấp giàn giáo, cây chống, cốp pha panel ván phủ phim có thể kể đến như sau: Bossim, Thăng Tiệp, Thiệu Phong, Posco E&C Việt Nam, Quảng Phát… Formosa Hà Tĩnh là một trong những mục tiêu chiến lược để đạt được doanh số của Vĩnh Lợi năm 2014. Với mục tiêu đã … [Read more...]