Xây dựng nhà và công trình công cộng – vấn đề tổ chức xí nghiệp (phần 3)

i23_1

> Sàn thao tác, mâm nhúng kẽm nóng Vĩnh Lợi > Kích tăng xuất khẩu sang Campuchia CƠ CẤU NGHỀ XÂY DỰNG NHÀ Ở CÔNG CỘNG Thông thường trong nghề xây dựng người ta chia ra làm 2 lễnh vực. Các công việc thuộc về công trình ở cũng như các nhà máy, các văn phòng hoặc kho tàng, cửa hàng thuộc về các công trình nhà . Còn các công việc của công trình cầu, cống , đập, đường thường thuộc về … [Read more...]

Xây dựng nhà và công trình công cộng – vấn đề tổ chức xí nghiệp (Phần 2)

xay dung_SMEE

> Xây dựng nhà và công trình công cộng - vấn đề tổ chức xí nghiệp > Có bao nhiêu loại dàn giáo thi công ? CÔNG NGHIỆP HÓA NGÀNH XÂY DỰNG Sự chậm trễ trong việc thực hiện công nghiệp hóa ngành xây dựng có liên quan đến phương thức sản xuất của nó. Như vậy như thế nào là công nghiệp hóa ngành công nghiệp xây dựng. Đó là có sự nổ lực để làm tăng năng xuất lao động bằng … [Read more...]