Có bao nhiêu loại dàn giáo thi công ? (Phần 2)

Dầm đỡ ngang dọc bằng thép hộp

> Giàn giáo thi công > Có bao nhiêu loại dàn giáo thi công ? Có bao nhiêu loại dàn giáo thi công? Theo phương pháp thi công và giải pháp kết cấu, dàn giáo chống đỡ ván khuôn bao gồm các loại : giáo chống, dầm đỡ, giá đỡ công xôn, giáo di chuyển ngang, giáo kiểu giàn... DẦM ĐỠ Dầm đỡ (cho ván khuôn) theo phương ngang nhằm thay thế các cột giáo chống theo phương đứng. Dầm đỡ có thể … [Read more...]