CÂY CHỐNG XIÊN – THIẾT BỊ HỖ TRỢ CHỐNG CỘT VÁCH TIỆN LỢI

Cay-Chong-Xien

1. Giới thiệu cây chống xiên Khi đổ bê tông cột hay vách, các đơn vị thi công luôn gặp khó khăn hay điều chỉnh rất mất thời gian để lõi thép bên trong đồng tâm với hộp cốp pha bao quanh trước khi đổ bê tông. Vì vậy, cây chống xiên ra đời. Cây chống xiên hay còn được gọi là cột chống xiên thường được các nhà thầu sử dụng trong công tác chống cột, chống vách khi đổ betong... … [Read more...]