Sự phối hợp các công trường xây dựng (Phần 6)

> Bố trí các thiết bị xây dựng chính 

> Bố trí chung mặt bằng công trường xây dựng

> Những nghiên cứu sơ bộ khi mở công trường xây dựng

NGHIÊN CỨU LẬP KẾ HOẠCH THEO HỆ THỐNG PERT

3. Quá trình xây dựng sơ đồ P.E.R.T

b) Pha phân tích và tổng hợp: lập nên sơ đồ PERT (tiếp theo)

– Gia tăng các nguồn lực cấp cho các nhiệm vụ găng.

– Xuất hiện những nhiệm vụ găng mới trên các đường mà trước kia chỉ bao gồm các giai đoạn có thời hạn dương. Nếu như người ta không thể tiến hành chuyển đổi một phần cho các nhiệm vụ không găng để dành cho các thao tác găng, cần thiết dành một phần bổ sung các phương tiện cho công trường xây dựng, nếu như muốn tôn trọng thời hạn hợp đồng. Như vậy chi phí cho dự án sẽ tăng và sự lựa chọn sẽ được áp đặt theo hướng phối hợp chi phí tối ưu với thời gian tối ưu, đó là việc lựa chọn có lợi cho cả xí nghiệp lẫn khách hàng.

– Lợi dụng rộng rãi về thời gian để phân bố vào các nhiệm vụ không găng: (hình 6.6A).

xây dựng, dàn giáo, dan giao

Nhiều chuyên gia đã không đồng ý về điểm này. Họ phân ra rất nhiều cấp độ rộng rãi về thời gian, họ nói đến giới hạn toàn phần, giới hạn tự do, độ rộng rãi độc lập, giới hạn tuyệt đối, giới hạn tương đối v.v.. và dùng rất nhiều công thức để tính toán nó, rồi lập ra bảng biểu với những cột dài để tổng hợp các khoảng thời gian khác nhau này. Rút lại, làm thế nào để có lợi về mặt thực hành.

Làm dễ dàng cho việc lập kế hoạch và dễ dàng hơn cho việc thực hiện ban đầu của công trường xây dựng.

Việc thiết lập bảng tổng hợp các giới hạn thời gian thuận tiện, nếu ta xét đến các vấn đề sau:

a) Khi một nhiệm vụ không găng nối với hai giai đoạn găng (ví dụ như các thao tác D,F và G ở hình 6.4) các giới hạn tổng, tự do và độc lập đều bằng nhau;

b) Khi giai đoạn kết thúc một nhiệm vụ là găng, giới hạn tổng và giới hạn tự do đều bằng nhau (ví dụ: thao tác I của hình 6.4);

c) Khi giai đoạn bắt đầu của một nhiệm vụ là găng, giới hạn tự do và giới hạn độc lập đều bằng nhau (ví dụ: thao tác B ở hình 6.4). Người ta có thể xác minh trên bảng hình 6.6B.

xây dựng, dàn giáo, dan giao

Thời hạn của một giai đoạn hoặc của một nút sẽ được dùng vào việc cân bằng nhiệm vụ của nhân công các đội, của các bộ phận liên quan: làm trơn các đường cong nhiệm vụ, tối ưu hóa các nguồn lực cần thiết để giảm chi phí và thời hạn.

Chỉ những nhiệm vụ của đường không găng mới hợp với sự điều chỉnh thời gian thay đổi trong phạm vi thời hạn của giai đoạn tương ứng với thời điểm gốc và thời điểm kết thúc.

c) Pha khai thác

Khi sơ đồ PERT đã quyết định với sự nhất trí của thành viên, nên bắt đầu từ sơ đồ này mà thiết lập các tư liệu thực tế thi công và tư liệu kiểm tra. Chúng ta có thể kể đến:

– Bản vẽ về các mạng thành phần dùng cho thời kỳ ngắn (15 đến 2 tháng) cho mỗi bộ phận, hoặc cho cán bộ phụ trách từng bộ phận.

– Các danh mục nhiệm vụ qua từng bộ phận, được sắp xếp theo thứ tự logic và ghi thời hạn tương ứng bắt đầu sớm hơn, kết thúc muộn hơn.

– Sơ đồ các nguồn lực đưa vào thi công xây dựng: nhân công, thiết bị và dự báo các chi phí hàng tháng.

– Danh mục nhiệm vụ theo kế hoạch thi công xây dựng sẽ thực hiện.

– Làm rõ tiến độ cung ứng vật tư, vật liệu…

4. Kết luận về phương pháp sơ đồ PERT

Là một công cụ để suy nghĩ, phân tích tổng thể các nhiệm vụ tham gia vào việc xây dựng công trình, một công cụ chuẩn bị hợp lý và phối hợp tốt của công trường xây dựng. Phương pháp này cho ta làm rõ:

– Các nhiệm vụ ưu tiên, các công việc không được phép chậm trễ.

– Các khả năng để chuyển hóa những nguồn lực;

– Các “điểm nóng” được đặt biệt nghiên cứu.

– Các tiêu chuẩn để quyết định mức tối ưu hóa được chi phí.

Cho phép phát hiện được các thiết bị  thi công không đủ theo số lượng và có nguy cơ kéo dài thời hạn, hoặc các máy xây dựng có nguy cơ quá tải nếu các điều bất ngờ xảy ra, hoặc thừa các nguồn nhân công bằng cách vẽ lại đồ thị cho tới khi đạt sự cân bằng tốt hơn.

Xây dựng với các số liệu còn có nghi ngờ, để đánh giá thời gian, sơ đồ ban đầu có thể sữa tương đối nhanh, theo các thời gian thực được khẳng định trong quá trình thi công xây dựng và cũng vậy theo các vấn đề bất ngờ xuất hiện. Đó là một sự ưu việt của hệ thống này. Người ta sử dụng máy tính để thực hiện các điều chỉnh này hàng ngày, khi số các nhiệm vụ lớn hơn 500.

Nó thích nghi tốt về tính đặc thù, về tính sẵn sàng của xí nghiệp khi thời gian mở công trường xây dựng thấy trước các vấn đề khó khăn cần giài quyết như: thiếu nhân công lành nghề, tăng quá mức thiết bị ở bãi đỗ, thời hạn hợp đồng rất eo hẹp, sự khó khăn về thuê thiết bị bổ sung… Việc lập kế hoạch theo phương pháp này với mọi ràng buộc nêu trên sẽ xuất hiện các yếu tố giúp cho chỉ huy công trường xây dựng ra các quyết định hợp lý.

Nó làm dễ dàng cho việc công trình hóa các công trường xậy dựng có kỹ thuật thi công phức tạp và rất rộng. Ví dụ một công trường xây dựng gồm 55 xí nghiệp thành viên, thực hiện khối lượng xây dựng thô chiếm 30% tổng chi phí công trình xây dựng, nhờ nghiên cứu chương trình hóa người ta có thể thực hiện trong 3 năm 13 tòa nhà khác nhau, không cùng độ cao, bằng cách chia thành 65 đơn vị công việc, thực hiện 65 kế hoạch khác nhau, nhưng được hoàn thành cùng một thời gian.

Cuối cùng, việc thực hiện sơ đồ PERT bắt buộc các cán bộ chỉ huy ở mọi cấp phải xem xét lại những suy nghĩ theo đường mòn, phải liên tục xem lại vấn đề tổ chức công trường xây dựng và xác định giải pháp thích hợp tiến hành dự án, bởi vì trách nhiệm của mỗi người buộc phải có mức độ chính xác hơn để thi công đúng tiến độ.

Mr.Huy

 1. Khái niệm về dàn giáo
 2. Có bao nhiêu loại dàn giáo thi công ?
 3. Dàn giáo khung thép
 4. Dàn giáo nêm chống ( Dàn giáo Vietform)
 5. Dàn giáo cuplock
 6. Cấu tạo của từng loại dàn giáo
 7. Ứng dụng của từng loại dàn giáo
 8. Cách lắp đặt dàn giáo
 9. Cách tháo lắp dàn giáo an toàn.
 10. Các biện pháp an toàn trong thi công
 11. Cách chọn mua dàn giáo đúng chất lượng

DÀN GIÁO VĨNH LỢI

– SẴN SÀNG PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG —

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VĨNH LỢI

Địa chỉ: 105/4A4, Quốc lộ 1A, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM.

Hotline: 0909 93 21 22 – Mr. Huy

Email: NgocHuy@VinhLoiCorp.com – Website: www.DanGiao.org

Speak Your Mind

*