Sự phối hợp các công trường xây dựng (Phần 4)

> Bố trí các thiết bị xây dựng chính

> Bố trí chung mặt bằng công trường xây dựng

> Những nghiên cứu sơ bộ để mở công trường xây dựng

NGHIÊN CỨU LẬP KẾ HOẠCH THEO HỆ THỐNG PERT TRONG XÂY DỰNG

Đó là một trong những hình thức diễn đạt phương pháp sắp xếp công việc dựa trên khái niệm đường găng.

1. Nguyên tắc

Tập hợp sự khởi động và liên tục các nhiệm vụ được thể hiện ở một lưới ít hay nhiều phức tạp bằng các mũi tên. Mạng lưới này tượng trưng cho các ràng buộc cụ thể đối với một số can thiệp nhất định, thể hiện tính tương đối về thời hạn của hành động và sự kết thúc thực hiện một thao tác so với một loại các hoạt động hoặc toàn bộ công tác.

Đường găng là thể hiện các nhiệm vụ bắt buộc phải tôn trọng thời hạn hợp đồng đã được khách hàng quy định. Người ta gọi các nhiệm vụ găng là nhiệm vụ mà thời hạn thực hiện không tăng. Đó là những nhiệm vụ chủ đạo trên công trường xây dựng.

ể tiến hành chậm, nhưng không được ảnh hưởng đến nhiệm vụ chủ đạo (găng). Các mối liên hệ và những thời gian chậm trễ thể hiện trên mạng lưới mũi tên.

2. Thuật ngữ

Toàn bộ các hình trong hình 6.3 minh họa những thuật ngữ.

– Đồ thị : từ này dùng để chỉ toàn bộ sơ đồ có thể phân tích thành một tập hợp các điểm gọi là các đỉnh, và một tập hợp các đường có định hướng hay không, có nối các điểm với nhau hoặc chỉ nối một phần. Tập hợp này được gọi là mạng trong hệ thống PERT.
– Thời điểm: đó là một trong những đỉnh khác nhau của một sơ đồ. Ta còn gọi là sự kiện hoặc mốc. Không tiêu hao thời gian, không tiêu hao phương tiện, thời hạn là không.

Thời điểm hoặc mốc chỉ rõ sự bắt đầu của một hoặc nhiều can thiệp, hoặc cuối của một hoặc nhiều nhiệm vụ, tức là cột mốc của toàn bộ các thao tác chỉ rõ về sự ràng buộc kỹ thuật. Ta ký hiệu thời điểm bằng một hình: vòng tròn, vuông, chữ nhật, ê líp và có thể đánh số. Ngoài ra, ta ghi vào đó các ngày tới chậm hoặc sớm hơn so với thời điểm liên quan, nó làm rõ bằng các ngày có khả năng kết thúc thao tác hoặc bắt đầu của thời điểm.

Một thời điểm hoặc sự kiện chỉ đạt được khi mọi nhiệm vụ quy tụ vào đó đều được hoàn thành; một thời điểm (sự kiện) không có thời hạn.

– Thao tác hay nhiệm vụ.

Biểu thị bằng một vạch thẳng, đường cong hoặc đường gẫy, tận cùng bằng một mũi tên chỉ thứ tự diễn biến các nhiệm vụ: vạch này có một độ dài nào đó độc lập với một thời hạn của hành động. Mọi thao tác giữa hai thời điểm (sự kiện), thời điểm gốc là bắt đầu và thời điểm kết thúc.

Người ta quy định thao tác bằng một chữ cái hoặc các con số ở thời điểm mút, các con số không phải bao giờ cũng liên tiếp. Thời hạn của nhiệm vụ có thể ghi ở trên mũi tên và con số thuê nhân công dưới mũi tên. Chẳng hạn, nhiệm vụ 2 – 5 kéo dài 8 ngày, thao tác 3 – 3 kéo dài 15 ngày. Thao tác tiêu hao thời gian và các phương tiện.

– Chuỗi logic hoặc con đường.

Nó được tạo nên bởi một loạt các thao tác mà trật tự thực hiện không thay đổi: chúng có sự liên kết nhau bằng các ràng buộc kỹ thuật (hình 6.3d). Trên một con đường, các vạch biểu tượng các nhiệm vụ luôn luôn có những mũi tên cùng chiều và khi đó ta có thể nói rằng, các thời điểm liên quan nối tiếp nhau trong một trật tự logic. Chẳng hay trên đồ thị hình 6.3a, có những chuỗi logic sau: 1-2-4-6-7; 1-2-5-6-7; 1-3-7.

xây dựng, dàn giáo

– Nút hoặc ngã tư

Đó là một thời điểm mà từ đó quy tụ hoặc xuất phát nhiều mũi tên. Tất cả ngã tư đều quan trọng vì nó kết thúc hoặc mở đầu nhiều thao tác, và nếu những nhiệm vụ liên quan có nguy cơ tiến hành chậm trễ,”ngã tư” có thể biến thành “điểm nóng”, bởi vì không có một sự can thiệp nào tiến hành được trước khi thời điểm (sự kiện) gốc của nó không đạt do mọi nhiệm vụ xuất phát từ đó – các nhiệm vụ trước đó chưa hoàn thành. Như vậy trên sơ đồ của hình 6.3a thao tác 6-7 chỉ có thể khởi động được khi các nhiệm vụ 4-6 và 5-6 đã hoàn thành xong; hai can thiệp này làm điều kiện cho việc tiến hành thao tác 6-7.

Người ta gọi ngã tư chiến lược hoặc nút chính là đánh dấu sự kết thúc một “pha chính” của công trình xây dựng. Chẳng hạn như hoàn thành hạ tầng và móng, hoàn thành kết cấu tầng trệt một công trình xây dựng.

Điều đó cho phép cắt biểu đồ PERT thành các mạng bộ phận, dễ sử dụng để nghiên cứu việc tối ưu hóa các ràng buộc về các phương tiện (nhân lực và thiết bị).

Thời hạn của giai đoạn

Người ta gọi thời hạn của giai đoạn là sự chênh lệch thời gian giữa các thời điểm đến chậm hoặc sớm hơn so với giai đoạn liên quan. Như trong đồ thị hình 6.3a thời hạn của giai đoạn số 3 là 15 – 9 = 6 ngày, thời hạn của giai đoạn số 4 là 19 – 8 = 11 ngày, ngược lại của số 5 bằng  0, đó là những giới hạn của giai đoạn và các nhiệm vụ sẽ có liên kết với nhau. Người ta có thể tận dụng thời gian để tiến hành một số việc cần thiết kéo theo (hình 6.6A).

– Nhiệm vụ ảo hoặc thao tác đệm

Đó là thuật toán dùng để làm rõ một ràng buộc về sự kéo theo, về tính liên tục, nối giữa hai đoạn nằm trên các đường khác nhau hoặc nối với các sơ đồ riêng được tập hợp lại nhờ đường vạch nét đứt có định hướng. Đó là một mối liên hệ logic về sự sắp đặt: hướng của mũi tên làm rõ nhiệm vụ nào không thể bắt đầu trước khi tiến hành các nhiệm vụ khác. Người ta cũng sử dụng để phân biệt dứt khoát các nhiệm vụ bắt đầu và kết thúc ở cùng các giai đoạn của dự án: (như trên hình 6.3e) các hoạt động 2-4 và 2-9.

Nên chú ý một nhiệm vụ ảo, tuy thời hạn là không, nhưng có thể làm thay đổi thời hạn của giai đoạn.

Chẳng hạn nếu chúng ta tập hợp trong đồ thị hình 6.3a các giai đoạn  4-5 bằng một vạch đứt đi từ 4 đến 5 thời hạn của giai đoạn 4 thành 14-8 = 6 ngày, thay vì 11 ngày.

– Đường găng

Là trong số các đường của đồ thị chạy qua những gia đ0ạn (sự kiện) có thời hạn của nó bằng 0 hoặc tối thiểu. Đường này là đường mà sự gia tăng thời hạn của một hoặc các thao tác khác hình thành, sẽ kéo theo sự gia tăng thời hạn toàn phần. Chẳng hạn đối với sơ đồ ở hình 6.3a, đó là chuỗi sự kiện 1-2-5-6-7.

– Lập danh sách

Đó là một bảng cung cấp danh mục các nhiệm vụ được thể hiện theo một trật tự nhất định, và định rõ cho mỗi nhiệm vụ về thời hạn bình thường, thời gian đến chậm hơn và sớm hơn cho mỗi giai đoạn, thời hạn của giai đoạn liên quan và cũng như các con số cơ sở khi dự kiến.

Danh mục này có thể ghi các nhiệm vụ của mạng sơ đồ PERT xây dựng bởi một bộ phận thầu phụ liên quan.

– Làm trơn tru các đường cong nhiệm vụ

Ý tưởng này có nghĩa là thao tác, công việc được làm tiệm cận dần và tối ưu hóa thông qua người phối hợp, cố gắng điều chỉnh, làm thăng bằng các nguồn nhân công nhằm đảm bảo tính liên tục cho mỗi đội theo thời gian và không gian. Như vậy ta dùng các thời hạn của những giai đoạn hiện có hoặc đưa vào kế hoạch các giới hạn thời gian.

– Giới hạn thời gian

Đó là khoảng thời gian quy vào thời hạn hợp đồng – nếu như đòi hỏi cần thiết, và được phân bổ vào các hoạt động có liên quan.

Giới hạn này chính là giới hạn an toàn, tạo nên một sự mềm dẻo hơn trong việc lập kế hoạch, làm dễ dàng cho việc thực hiện các công việc và đưa vào cập nhật trong khi tiến hành kế hoạch.

Mr.Huy

 1. Khái niệm về dàn giáo xây dựng
 2. Có bao nhiêu loại dàn giáo thi công ?
 3. Dàn giáo khung thép
 4. Dàn giáo nêm chống ( Dàn giáo Vietform)
 5. Dàn giáo cuplock
 6. Cấu tạo của từng loại dàn giáo xây dựng
 7. Ứng dụng của từng loại dàn giáo xây dựng
 8. Cách lắp đặt dàn giáo
 9. Cách tháo lắp dàn giáo an toàn.
 10. Các biện pháp an toàn trong thi công xây dựng
 11. Cách chọn mua dàn giáo đúng chất lượng

DÀN GIÁO VĨNH LỢI

– SẴN SÀNG PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG —

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VĨNH LỢI

Địa chỉ: 105/4A4, Quốc lộ 1A, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM.

Hotline: 0909 93 21 22 – Mr. Huy

Email: NgocHuy@VinhLoiCorp.com – Website: www.DanGiao.org

 

Speak Your Mind

*