Liên kết

Trao đổi Link để tăng BackLink là điều quan trọng với mỗi Blogger. Nhưng quan trọng hơn cả điều đó là kết nối Blogger khắp nơi lại với nhau để trao đổi, giao lưu, học hỏi lẩn nhau.

Bạn nào muốn liên kết với mình, thì để lại nội dung như sau:

  • Title:
  • Url:
  • Rồi đặt trang chủ của bạn <a href=”http://dangiao.org” title=”Dàn Giáo Vĩnh Lợi”>Dàn Giáo Vĩnh Lợi</a>

Dàn Giáo Vĩnh Lợi sẽ không liên kết với những site có nội dung không lành mạnh.

Chú ý:

  • Những site nào giống mình chuyên về lĩnh vực xây dựngCông Ty Xây Dựng mình sẽ đặt liên kết ngoài trang chủ. Còn những site nào khác nội dung với mình, mình sẽ đặt liên kết của bạn tại đây.
  • Sau khi trao đổi liên kết nếu bạn xóa link của mình mà không lý do (vd: hosting bị lổi, data lổi) thì mình sẽ không liên kết với bạn nữa.

Mình Rất Vui Khi Làm Quen Với Tất Cả Các Bạn

Speak Your Mind

*