ĐỊNH NGHĨA, CHỨC NĂNG, TẦM QUAN TRỌNG CỦA VÁN KHUÔN VÀ DÀN GIÁO (PHẦN 2)

cốp pha cột

VÁN KHUÔN - DÀN GIÁO Các công trình bê-tông ngày càng đa dạng và phong phú về mặt biểu hiện kiến trúc, bề mặt của chúng cần có chất lượng cao, từ đó người ta đã suy nghi để tìm ra giải pháp hợp lý, tăng chất lượng, giảm giá thành dàn giáo và cốp pha, coffa, coppha). Việc nghiên cứu nhằm : cơ giới hóa và đơn giản hóa các động tác chế tạo lắp ghép, tháo dỡ để giảm hao phí lao … [Read more...]

ĐỊNH NGHĨA, CHỨC NĂNG, TẦM QUAN TRỌNG CỦA VÁN KHUÔN VÀ DÀN GIÁO (Phần 1)

VÁN-KHUÔN-LEO-CỐP-PHA-L

VÁN KHUÔN - DÀN GIÁO Những khuôn mẫu tạm thời thường được gọi là ván khuôn ( được gia công bằng kim loại, gỗ đã qua xử lý, các vật liệu khác ), nhằm tạo hình thù các kết cấu hoặc công trình bê-tông. Hai chức năng chủ yếu của ván khuôn ( ván khuôn hay còn gọi là cốp pha, coffa, coppha, cốt pha )  : - Chống sức đẩy của bê-tông ướt và duy trì một hình dạng hình học dự kiến. - Chất … [Read more...]