Công nghệ cốp pha trong xây dựng

Cốp pha

> Định nghĩa, chức năng, tầm quan trọng của ván khuôn và dàn giáo > Chất lượng dàn giáo - Vấn đề bạn cần quan tâm > Dàn giáo nêm - Dàn giáo Vietform KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CỐP PHA 1.1.1 Khái niệm, tầm quan trọng của cốp pha Cốp pha là khuôn mẫu tạm thời bằng gỗ, kim loại, hoặc các vật liệu khác được gia công nhằm tạo hình thù các kết cấu bêtông hoặc … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 10)

xây dựng, dàn giáo

> Sự phối hợp các công trường xây dựng > Bố trí các thiết bị xây dựng chính > Dàn giáo nêm - Dàn giáo Vietform KHAI THÁC CÁC KẾT QUẢ KIỂM TRA 1. Những nét chung Vấn đề này rất rộng. Ở đây ta chỉ đề cập trong phạm vi công trường xây dựng. Việc kiểm tra của công trường xây dựng là để cung cấp cho ta các yếu tố so sánh giữa thực tế các kết quả nhận được với các dự … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 9)

xây dựng, dàn giáo, gian giao, dàn giáo, dan giao

> Sự phối hợp các công trường xây dựng > Bố trí các thiết bị xây dựng chính > Bố trí chung mặt bằng công trường xây dựng KIỂM TRA ĐƯỢC THỰC HIỆN DO CÁC CƠ QUAN KHÁC 1. Chúng ta có thể phân tách ra: - Các cuộc kiểm tra thực hiện bởi các ban quản lý nhà ở, các dịch vụ đô thị và họ sẽ cần hai tài liệu cơ bản: - Giấy phép xây dựng, một số trường hợp đặc biệt … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 8)

xây dựng, dàn giáo, giàn giáo, dan giao, gian giao

> Sự phối hợp các công trường xây dựng > Dàn giáo thi công > Cầu thang dàn giáo, thang leo giàn giáo CÁC KIỂM TRA THỰC HIỆN DO KHÁCH HÀNG 1. Những mục tiêu Chủ công trình xây dựng, trên thực tế là người chỉ huy và phối hợp các công việc, thực hiện kiểm tra thường xuyên thông qua các người ủy nhiệm của mình như kiến trúc sư, nhân viên liên lạc, giám sát công việc, nhân viên … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 7)

Xây dựng, dàn giáo

> Sự phối hợp các công trường xây dựng > Cốp pha > Sự hình thành và phát triển của giàn giáo xây dựng CÁC LOẠI KIỂM TRA KHÁC Kiểm tra chất lượng công tác đã thi công. Kiểm tra này là cần thiết vì những lý do sau: - Báo cáo tình hình hàng tháng vể các công việc hoặc lập các đơn hàng cho bên thứ ba. - Tính hiệu quả và tiền thưởng thường kỳ; - Tính thời gian quá … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 6)

xây dựng, dàn giáo, dan giao, giàn giáo, gian giao

KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 1.Báo cáo thường ngày là nhật ký về các hoạt động của công trường xây dựng Nó đóng vai trò về nhiều mặt, quản lý khai thác trong quá trình thi công. Cụ thể là: Cung cấp một bản tường thuật hàng ngày trung thực về đời sống của công trường có liên quan đến: - Các sự kiện chính của ngày: các sự việc xảy ra, các khó khăn … [Read more...]

Dàn giáo thi công

giàn giáo thi công, dàn giáo thi công

> Dàn giáo thi công - Dàn giáo xây dựng > Dàn giáo nêm - Dàn giáo Vietform > Chất lượng giàn giáo - Vấn đề bạn cần quan tâm DÀN GIÁO THI CÔNG, DÀN GIÁO CÔNG TÁC, DÀN GIÁO XÂY DỰNG Dàn giáo thi công hay còn gọi là dàn giáo công tác là các loại thiết bị sử dụng trong xây dựng (và trong các lĩnh vực xây dựng khác), dùng để nâng đỡ con người cùng các trang thiết bị, công cụ cầm tay, … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 5)

Dàn Giáo Vĩnh Lợi

> Sự phối hợp các công trường xây dựng > Bố trí các thiết bị xây dựng chính > Chất lượng dàn giáo - Vấn đề bạn cần quan tâm KIỂM TRA VỀ VẬT LIỆU 4. Các phiếu cung ứng và kiểm tra khi nhập kho - Phiếu cung ứng Phiếu này lập nên bởi nhà cung cấp ghi tình trạng tự nhiên và số lượng vật liệu hoặc sản phẩm cung cấp cho công trường xây dựng; nó có thể đối chiếu với … [Read more...]

Kiểm tra công trường xây dựng (Phần 4)

xây dựng, dàn giáo, dan giao, giàn giáo, gian giao

> Sự phối hợp các công trường xây dựng > Bố trí các thiết bị xây dựng chính > Dàn giáo nêm - Dàn giáo Vietform KIỂM TRA VỀ VẬT LIỆU 1. Mục đích Thi công công trình xây dựng cần phải sử dụng các vật liệu, bán thành phẩm, và nhiều loại vật tư khác. Phải tiến hành kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng, xuất xứ, để ngăn ngừa thất thoát, lãng phí, mất cấp. Khi chuẩn bị công … [Read more...]

Cây chống tăng, cây chống thép, cây chống đà, cây chống sàn…

DanGiaoVinhLoi19

> Cột chống, cây chống tăng, cây chống đơn, giáo chống, cột giáo đơn > Cột chống, cây chống tăng, cây chống đơn, giáo chống, cột giáo đơn (Phần 2) Dàn Giáo Vĩnh Lợi chuyên cung cấp: Cây chống, cây chống tăng, cây chống thép, cây chống sàn, cây chống đà, cây chống dầm... - Cây chống tăng Vĩnh Lợi có chiều dài từ 3.5m đến 5m + Cây chống 3.5m: Min 2m; Max 3.4m + Cây chống tăng 4.0m: Min … [Read more...]